Bli medlem

For påmelding til svømmekursene våre – se nettsiden for kurs. Kursdeltakere betaler medlemskap sammen med kursavgift.

Andre medlemmer må registrere seg i medlemsystemet.

Medlemsskap i klubben er for tiden kr. 100 pr. kalenderår. Medlemsskapet gjelder så lenge en betaler medlemsavgift.

Se også informasjon om treningsavgift og kurspriser.

Innmelding