Hvalkurset – viktig informasjon

Oppdatert info 11.08.2020.

Vi ser nå at det dessverre ikke er mulig å gjennomføre Hvalkurset nå i høst 2020. Dette skyldes bl. a. strenge begrensninger i antall mennesker som kan være samtidig i garderobene på Osbadet.

Vi vil gjerne holde ventelisten oppdatert og ber dere fylle ut skjemaet nederst på denne siden innen 31. august.

Våre øvrige svømmekurs gjennomføres i høst med endringer i forhold til tidligere. Bl. a. vil foresatte ikke kunne følge barn i garderobene eller sitte ved bassengkanten. Om det er ledig plass på øvrige kurs ser vi i slutten av august.

Vi satser på å sette opp Hvalkurset igjen etter nyttår.

På Hvalkurset er hovedfokus på at barna skal lære å dykke og gjøre seg vant med å være i vannet.

Vi har oppstart av Hvalkurs i januar og september. Det er 15 plasser på hvert kurs.

Barna skal være fylt 5 år for å begynne på kurs.

Kurset gjennomføres i terapibassenget på Osbadet kl. 17:00 – 17:30 på onsdager.

Det er stor pågang til Hvalkurset og man må regne med å stå på ventelisten i 6 til 12 måneder.

Barn som gjennomfører et kurs hos oss får fortrinnsrett på neste kurs i påfølgende kursrunde. Dette betyr at vi har dessverre omtrent aldri ledige plasser på skilpadde-, pingvin- og selungekursene.

Os svømmeklubb drives av frivillig foreldre. Denne høst vil vi gjerne bruke på å utdanne nye kursinstruktører til Hvalkurset. Barn av instruktører får ett barn inn på kurset uten hensyn til ventelisten.

Instruktørfordelene:

  • Barn av instruktører vil få sine barn inn på kurset uten hensyn til ventelisten
  • Instruktører betaler ikke kursavgift for sitt barn (for tiden fra kr. 1600 – kr. 1900 for et kur pr. semester)
  • Dersom det undervises i 1 kurs gjelder fordelene for 1 barn. Om det undervises i 2 kurs gjelder fordelene for 2 barn.

Instruktørforpliktelser:

  • Ta årlig livredningsprøve – se kravene her https://svomming.no/nsf-eldre-web/arlig-livredningsprove-for-laerere/
  • Gå på instruktørkurs. Dette bruker du en helg på og er veldig bra/nyttig. Klubben dekker kursavgiften.
  • Møter på instruktørsamlinger (2-3 ganger i året)
  • Følger Norges svømmeskoles regler og Os svømmeklubb sine kursplaner
  • Viser gyldig politiattest – vi hjelper deg med søknaden
  • Barn av instruktører og instruktøren må begge betale årlig medlemsavgift, for tiden kr. 100.

Oppdatering av ventelisten

Vi rydder i ventelisten og ber dere fylle ut følgende skjema innen 31. august. Skjemaet kan brukes om igjen dersom du har flere barn på ventelisten.