Livredning for treningsgruppene

Forberedelser:

  • Fortelle om forlengede arm
  • Vis ilandføringsteknikk
  • Vis HLR

Livredning:

  • Kunne trå vannet i 30sek, med hodet over vannet.
  • Kunne svømme 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann.
  • Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Livredningstest:

  • start fra startsted/bassengkant
  • svøm 25m bryst
  • dykk fra vannflaten (dybde min 2,5m) etter en utlagt gjenstand
  • ilandføring 25 m. av «den forulykkede» ved hjelp av forlenget arm

Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler.

Cpr, Cardiopulmonary Resuscitation, Medical Treatment