Svømmetrening i 2024

Godt nytt svømmeår! Vi har oppstart av trening igjen på torsdag 4. januar. Invitasjoner til treningene kommer i Spond.

NYHETER i 2024: Tilbud om fredagstrening til B-gruppen. Det er noen endringer på hvem som er trener på torsdager.

Treningstider:

DagTidspunktGruppeTrener
Mandag18:00 – 19:00 basistrening
i hall
A, B, CDorthe
Mandag19:00 – 20:30A og A hospitanterSindre/foreldrevakt
Tirsdag17:30 – 17:45 land m/Oddrun
17:30 – 18:30 svømming
CJens Fredrik & Oddrun
Tirsdag18:30 – 18:45 land m/Oddrun
18:30 – 20:00 svømming
A, BØivind & John
Torsdag17:30 – 18:30CEskil & John
Torsdag18:30 – 20:00A, BMorten
Fredag17:00 – 19:00
Kun oddetallsuker
A, BMorten

Basistrening

Alle treningsgruppene har mulighet å delta på basistrening (i gymsal med Dorthe) på mandager. Påmelding i Spond. Oppmøte 5 minutter før treningsstart.

A-gruppen

Trenere: Morten, Sindre & Øivind. Foreldrekontakt: Jan

B-gruppen

Trenere: Morten & John. Foreldrekontakt: Christian

C-gruppen

Svømmere som har oppnådde alle mål på Sel og Sjøløvekursene er klar for å begynne på trening med C-gruppen. Treningsprogram for denne gruppen begynner på et nivå som tilsvarer Delfin/Hai kursene til Norges svømmeskole.

Trenere: Eskil, Jens Fredrik, John og Oddrun. Assistenter: Alexander og Torbjørn.

Vi vil gjerne ha en foreldrekontakt for C-gjengen.

Landtrening på tirsdager

Det anbefales å ha med håndkle og t-skjorte+shorts til landtreningen. Det vil fortsatt være mulig å leke 15 minutter før landtrening (gjelder barn over 10 år). Vi må ha beskjed fra foresatte dersom det er barn som ikke skal delta på landtrening. Utøvere som kommer tidlig som ikke deltar på landtrening har ikke anledning til å leke i bassenget før trening, men må vente på grønn benk.

Informasjon om trening

 • Det skal brukes armbånd som inngangsbillett og til låsing av skap. Depositum for armbånd er for tiden kr. 60. Armbånd bør skaffes fra Osbadet på forhånd slik at vi slipper køkaos på den første treningsdagen. Armbånd skal bare brukes til trening: dersom andre billett legges inn på armbåndet vil dette overskrive tilgang.
 • Ta av skoene ved inngang til garderobene. Sko bør låses i skap sammen med klærne da vi flere ganger har opplevd forvekslinger.
 • Alle skal dusje før trening. Benytt gjerne toalett før trening begynner.
 • Treningsavgift er i 2023 kr. 850-1150 pr. halvår (avhengig av gruppe) som betales forskuddsvis og forfaller i januar og august. I tillegg må alle som går på trening/kurs betale årlig medlemsavgift til klubben som er for tiden kr. 100. Klubben sender ut faktura.
 • Det er ingen trening på høytidsdager eller når skolen har ferie.
 • Våre svømmere som har fylt 10 år kan bade/leke i Osbadet 15 minutter før og etter trening. Dersom det er ønskelig med tid utover dette skal det betales et tillegg i kassen  (for tiden kr. 30). Svømmere skal ha god oppførsel og må følge Osbadets regler.
 • Svømmere som ikke har fylt 10 år har ifølge Osbadets regler ikke lov å leke/bade før og etter trening med mindre de er sammen med en badende voksen som tar ansvar for deres sikkerhet. Det skal ventes på grønn benk eller i kaféområdet frem til trening begynner.
 • Sikkerhet tar vi alvorlig. Svømmere skal rette seg etter påbud og oppfordringer fra trenere/badevertene.
 • Vi har landtrening slik at svømmerne skal bli kjent med øvelser som gi bedre styrke i bl. a. kjernemuskulaturen. Dette er en viktig del av treningen som vi ønsker at flest mulig er med på. Utøvere som kommer tidlig som ikke deltar på landtrening har ikke anledning til å leke i bassenget før trening, men må vente på grønn benk.

Utstyr – huskeliste ved deltakelse på svømmetrening:

 • badetøy
 • fungerende svømmebriller
 • om ønskelig shorts og t-skjorte til landtrening
 • evt. badehette
 • håndkle
 • såpe til dusjen
 • personlig vannflaske – MÅ være merket med navn
 • armbånd som brukes til inngang og låsing av skap

Merk gjerne alt med navn og tlf. nr.

Svømmeklubben har utstyr slik som brett, svømmeføtter m.m.

Stevner og treningsleir

 • Svømmere i B- og C-gruppene kan delta på stevner og utvalgte treningsleirer. Vi anbefaler at man begynner med uapproberte stevner. Her blir deltakerne ikke diskvalifisert dersom de bryter tekniske regler i svømming. Etter hvert kan svømmere også være med på approberte stevner hvor reglene håndheves.
 • Terminliste og invitasjon til stevner/treningsleir finnes på facebookgruppen vår.
 • Transport er som regel i private biler. Det oppfordres til samkjøring.

Lisens

 • Alle som deltar på approberte stevner må før deltagelse betale lisens. På uapproberte stevner trenger man ikke lisens.
 • Det er svømmer/foresatte sitt ansvar at svømmeren har lisens
 • Deltakere på approberte stevner får ikke lov til å starte uten gyldig lisens.
 • Ta kontakt med Thomas dersom dere ikke har vært registrert med lisens og ønsker dette. Lisensansvarlig trenger følgende info fra utøver: Navn, fødselsdato, adresse
 • Informasjon fra svømmeforbundet om startlisens: https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens
 • NSFs medlemsklubber har vedtatt på Forbundstinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser/kamper i idrettene Norges Svømmeforbund administrerer, må ha gyldig startlisens (GE 1B). Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen).
 • Norges Svømmeforbund fortsetter avtalen med Idrettens Helsesenter og Gjensidige. Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive i svømmeidretter. Alle som betaler startlisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 987 02033, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader.
 • Dersom Os svømmeklubb får en straff fra svømmeforbundet fordi en utøver mangler lisens vil dette bli fakturert svømmeren/foresatte.

Foreldredeltakelse

 • Klubben drives av frivillige foreldre og vi håper at du kan bidra. Ta kontakt!