Trening

Klubben har i dag tre aktive treningsgrupper. Alle gruppene deltar jevnlig på stevner i regionen. Det arrangeres treningssamlinger og særlig er den årlige familiesamlingen i Strandebarm en populær begivenhet for store og små i klubben.

Informasjon om trening og invitasjoner til stevner m.m. publiseres i spond gruppen.

Alle som ønsker å bli aktiv svømmer, anbefales å ha deltatt på rygg/crawl/bryst kurs. Det kreves også at en klarer å svømme minimum 100 meter uten stopp.

Er du interessert i å trene med Os Svømmeklubb, ta kontakt med daglig leder i klubben: dagligleder@ossk.no

C-gruppen

Svømmere som har oppnådde alle mål på Sel og Sjøløvekursene er klar for å begynne på trening med C-gruppen. Treningsprogram for denne gruppen begynner på et nivå som tilsvarer Delfin/Hai kursene til Norges svømmeskole. Det er for tiden ca. 20 svømmere som er med i C-gruppen med alder fra 8 til 14 år.

Svømmere i C-gruppen har tilbud om 1 trening i uken, på tirsdag eller torsdag. Etter hvert som svømmerne blir flinkere vil det bli tilbudt 2 treninger i uken.

B-gruppen

B-gruppen består av ca. 8 aktive utøvere i alderen 11-15 år som trener målrettet. Gruppen har treninger på tirsdag og torsdag.

A-gruppen

A-gruppen består av ca. 5 aktive utøvere i alderen 12-16 år som trener målrettet og hvor flere hevder seg godt i regionale konkurranser.

Treningsavgift

Treningsavgift for 2023 er fra kr. 850 til kr. 1150 pr. halvår (avhengig av gruppen) som betales forskuddsvis og forfaller i januar og august. I tillegg må alle som går på trening/kurs betale årlig medlemsavgift til klubben som er for tiden kr. 100.

Utstyr

I tillegg til badetøy bør svømmerne ha en fungerende svømmebrille og om ønskelig shorts og t-skjorte til landtrening. Svømmeklubben har utstyr slik som brett, svømmeføtter m.m.

Stevner og treningsleier

Svømmere på B- og C-gruppene kan delta på stevner og utvalgte treningsleirer. Vi anbefaler at man begynner med uapproberte stevner. Her blir deltakerne ikke diskvalifisert dersom de bryter tekniske regler i svømming. Etter hvert kan svømmere også være med på approberte stevner hvor reglene håndheves.
• Terminliste og invitasjon til stevner/treningsleir finnes på facebookgruppen vår.
• Transport er som regel i private biler. Det oppfordres til samkjøring.

Lisens

Alle som deltar på approberte stevner må før deltagelse betale lisens. Prisen ble i 2023 satt ned til kr. 600 for et kalenderår. På uapproberte stevner trenger man ikke lisens.
• Det er svømmer/foresatte sitt ansvar at svømmeren har lisens.
• Deltakere på approberte stevner får ikke lov til å starte uten gyldig lisens.
• Ta kontakt med lisensansvarlig i klubben (thomas.vagenes@eviny.no) dersom dere ikke har vært registrert med lisens og ønsker dette. Klubben har en inkluderingsfond som kan dekke lisensen dersom økonomien er utfordrende
• Informasjon fra svømmeforbundet om startlisens: https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens
• Dersom Os svømmeklubb får en straff fra svømmeforbundet fordi en utøver mangler lisens vil dette bli fakturert svømmeren/foresatte.

Foreldredeltakelse

Klubben drives av frivillige foreldre og vi håper at du kan bidra. Ta kontakt!